Tuongdaibang

Tượng đại bàng

Đại bàng được coi là sứ giả của bầu trời, là loài vật kiêu dũng và can đảm.